Till dess dagen gryr - Gunnel Vallquist (Tidigare utgiven som "Herre låt mig få brinna")

  • Till försäljning
  • Pris 160 kr
Frakt tillkommer


”Hon kunde som få hålla ihop spänningen mellan en absolut övertygelse om Guds verklighet och ett oupphörligt sökande djupare in i den kristna tron.”
- ur det nyskrivna förordet av syster Katarina OSB

Gunnel Vallquist (1918-2016) var i mer än ett halvt sekel verksam som skribent, översättare och författare, hela tiden med det existentiella perspektivet i förgrunden. Denna tankebok speglar det lidelsefulla sanningssökande som alltid var vägledande för henne. Som självständig tänkare och övertygad kristen förmedlade hon en hållning som blivit förebildlig för många troende: den i evangeliet djupt rotade och i sökandet förutsättningslösa.

Med sin pregnanta och behärskade stil manar Gunnel Vallquist med sina texter läsaren att söka en fördjupad tro, enkel och avklarnad, men aldrig naiv eller okritisk. Bokens tidigare titel var hämtad från en anteckning gjord i Rom, pingsten 1956:

Kristus har kommit för att tända en eld.
Den eld som är kärleken.
Kärleken bor i oss, ty vi är den Helige Andes tempel.
Att vara kristen: låta sig förtäras, blir brännbar.
Kyrkan är härden. Någon annan mening har hon inte.
Kyrkan kan sätta eld på världen i den mån vi – hennes medlemmar – är brännbara.
Om världen inte brinner, beror det på att vi är tunga, hårda, frusna.
Herre, låt mig få brinna.
Låt elden fatta tag i mig, och i andra genom mig.

Trådbunden med osprättade sidor
Antal sidor: 96
Utgivningsår: Första utgåvan 2009. Nyutgåva 2019