Tankarna - kampen för inre frihet - Samuel Rubenson

  • Till försäljning
  • Pris 170 kr
Frakt tillkommer


Tankarna - kampen för inre frihet,  © 2023
av Samuel Rubenson
63 sidor
Grafisk form: Tomas Einarsson
Omslagsbild: Gunhild Sannes

TILLFÄLLIGT SLUT I LAGER

I denna bok förmedlar Samuel Rubenson den undervisning som nått oss från Evagrios av Pontos (d 399), den kanske viktigaste gestalten i den tidiga monastiska traditionen. Texterna i boken utgör en bearbetad version av en serie betraktelser som publicerades i tidskriften Pilgrim åren 2005–2007.

Evagrios var den som sammanfattade de stora dragen i den spiritualitet som kommit att prägla klostren i både öst och väst. Genom den skärpa med vilken han blottlägger människans inre föregriper han inte bara vad modern psykologi satte ord på först under 1900-talet, han lägger grunden till den stora kristna vägledningstraditionen. 

I Samuel Rubensons kärnfulla texter klargör Evagrios undervisning hur vägen till mig själv och vägen till Gud alltid är en och densamma. Den väg där jag som människa blir fri att älska Gud och allt skapat.