Själens spegel - Peter Halldorf

  • Till försäljning
  • Pris 210 kr
Frakt tillkommer


Själens spegel - Att hitta sin röst i Psaltaren
Silentium skrifter 2021.
Omslag & grafisk form: Tomas Einarsson
Tryck & trådhäftning: Exakta, Malmö 2021

Över hela jorden fortsätter kristna att dagligen lyssna till Psaltarens ord och göra dem till bön. Hur kan dessa många gånger svårsmälta texter, där tacksägelse och jublande lovsång blandas med bitter klagan och av­ grundsdjupa vrål, utgöra »visdoms­ord« som låter mig ”tyda min gåta vid lyrans klang”?

Själens spegel är en bok om hur vi kan hitta vår egen röst i Psaltaren. Här ger Peter Halldorf vägledning till hur vi kan ta med oss våra liv in i psalmerna så att Psaltaren blir en mötesplats med Gud och oss själva.