Silver och Eld

  • Till försäljning
  • Pris 160 kr
Frakt tillkommer


"Marie Tonkin tar med – som jag läser henne – diktare från vår moderna litterära guldålder, Gullberg, Vennberg, Aspenström, Kjell Espmark, förutom ökenmödrarna och många andra, i sin karavan, utan att förråda sig själv och sitt vackra allvar. Som i ett ressällskap av samtalspartners. Hon skriver poesi som utforskar, älskar och ber."
– Ylva Eggehorn i tidskriften Pilgrim

"Detta är poesi som är liturgi, i ordets djupaste mening."
– Christian Braw i Kyrkans Tidning

Silver och eld är Marie Tonkins andra diktsamling. Hon debuterade som poet i Bonniers Litterära Magasin 1997 vid tretton års ålder och har sedan dess publicerat dikter, noveller och essäer i kulturtidskrifter. År 2000 vann hon Lilla Augustpriset. Hennes första diktbok, Pyramider i paradiset (2012), utgavs på tre språk i en volym – svenska, engelska och arabiska. 2019 utkom titeln Via Dolorosa, en samling korsvägsmeditationer (EKiBS förlag). Marie Tonkin tillhör redaktionen för tidskriften Pilgrim där hon också medverkar som regelbunden skribent.