Paradiset XV - Om ödmjukheten

  • Till försäljning
  • Pris 120 kr
Frakt tillkommer


Paradiset XV - Om ödmjukheten
Red. Britt Dahlman och Per Rönnegård
Översättning: Johannesakademins översättningsseminarium
Omslag och grafisk form: Tomas Einarsson
Trådhäftat mjukband med flikar

I serien Silentium Apophthegmata utges tänkespråk från öknens fäder och mödrar.

Under namnet Paradiset utkommer den tematiskt ordnade samlingen av tänkespråk som är den i västerlandet mest spridda. Tänkespråken, liksom andra samlingar av berättelser om helgon, kallades i tidig kristen tradition ofta för trädgården eller paradi- set, och i syrisk och koptisk tradition är tänkespråken än idag kända som ”munkarnas lustgård”.

Utgåvan är tvåspråkig med grekisk originaltext och parallell svensk översättning. Sedan tidigare föreligger ett urval tänkespråk ur den grekiska alfabetiska samlingen i översättning av Per Beskow, Ökenfädernas tänkespråk. De flesta av tänkespråken i Paradiset är inte tidigare översatta till svenska.