Öknens vishet - Samuel Rubenson

  • Försäljning
  • Ordinarie pris 170 kr
Exklusive moms, momsfri verksamhet.


Ökenfädernas tänkespråk har varit en sprudlande andlig källa som vattnat ständigt nya generationer. Som undervisande och vägledande berättelser har de förts vidare från kloster till kloster, från generation till generation på ständigt nya språk och i nya kombinationer. I Sverige har professor Samuel Rubenson, både genom sin forskning och sin personliga pilgrimsfärd mer än kanske någon annan bidragit till att öppna mot denna rika andliga värld.