Med evig kärlek (nyutgåva) - Peter Halldorf

  • Försäljning
  • Ordinarie pris 100 kr
Exklusive moms, momsfri verksamhet.


Peter Halldorf
Daglig läsning
Pocket 390 sidor
Omslag & grafisk form: Tomas Einarsson

Med evig kärlek
, en bok för daglig läsning under ett helt år av Peter Halldorf, har nu kommit i sin fjärde tryckning, denna gång i storpocket.

Bokens betraktelser följer kyrkoåret och har nedtecknats i umgänget med Bibeln och den kristna traditionen. Författaren skriver i förordet:

"Varje kyrkoår är ett varv runt Kristus. Följsamheten med de olika tiderna under året uppmuntrar oss att förbli nära Jesus under livets växlingar, allt för att Kristi liv skall bli vårt liv. Den andliga läsningen har just detta syfte. Vi läser inte för att ha läst, utan för att läsa. Vi läser för att möta Ordet bakom orden. Läsningen formar tron. Läsaren blir idel öra."