Herrens bön - Alexander Schmemann

  • Till försäljning
  • Pris 150 kr
Frakt tillkommer


Herrens bön
av Alexander Schmemann
Översättning: Joseph Halldorf
Trådhäftad med osprättade sidor

”Det finns ingen bättre väg till det kristna livets hjärta än den korta och tillsynes enkla bön som Jesus lärde ut”, skriver Alexander Schmemann. I sin utläggning av den bön vi kallar Herrens bön visar han hur den tycks vara formulerad som om den gällde var och en av oss personligen, ”för mina behov, mina frågor, min pilgrimsfärd”.

Boken Herrens bön bygger på en serie korta föredrag som Alexander Schmemann höll på Radio Liberty under 197-talet, där han vänder sig till lyssnare bosatta i Sovjetunionen. Det var tiden före Glasnost och Perestrojka, och den starkt utmanande formen i Schmemanns förkunnelse ska läsas mot bakgrund av att han talar till människor som lever i en diktatur. De välbekanta orden i den bön Jesus lärde sina lärjungar får nytt liv, och vi kan återigen höra hur de på djupet kallar oss till omvändelse och glädje över att få gå evangeliets väg.

Alexander Schmemann (1921-1983) var präst i den ortodoxa kyrkan och under senare delen av sitt liv rektor för St Vladimir’s teologiska seminarium i New York. Han är mest känd för sin liturgiska teologi och var en centralgestalt inom den rörelse under 1900-talet som lyfte fram arvet från den tidiga kyrkan för gudstjänstens förnyelse.