Helig skrift - Biörn Fjärstedt

  • Till försäljning
  • Pris $5.00
Frakt tillkommer


Vad är Bibeln och vilken är dess plats i den kristna trons sammanhang? Biskop Biörn Fjärstedt tecknar i denna bok Bibelns framväxt och ger en enkel guide till dess sextiosex böcker.

Varför hamnade just de fyra evangelier vi har i Nya testamentet i vår bibel? Vad innebär det att Bibeln består av "gudandade skrifter"? Hur brukades Bibeln under den tidiga kristna perioden, och vad hände med bibelsynen när det blev en konflikt mellan fromhet och forskning? Det är några av de frågor som boken behandlar. Framför allt tar den oss med på en vandring från Moseböckerna till Uppenbarelseboken, och visat på de olika böckernas skiftande karaktär och hur de kan läsas.