Gunnel Vallquist: texter i urval

  • Till försäljning
  • Pris $8.00
Frakt tillkommer


Gunnel Vallquist (1918-2016), professor och ledamot av Svenska Akademien, var i mer än ett halvt sekel verksam som fri skribent, översättare och författare. Här publiceras ett urval av hennes texter från perioden 1949-2007. Texterna speglar bredden och djupet i hennes skriftställarskap. Bland annat ingår en unik serie artiklar publicerade i Svenska Dagbladet i samband med fem påveskiften. Inledning av Ylva Eggehorn, Werner G Jeanrond och Carl-Otto Werkelid.