Doften av helgon - Peter Halldorf

  • Försäljning
  • Ordinarie pris 50 kr
Exklusive moms, momsfri verksamhet.


I en bok som liknar en vägrapport, framväxt ur behovet att sätta ord på de livgivande erfarenheter som mötet med den tidiga kyrkan gett, skriver Peter Halldorf i förordet:

"Denna bok tillägnas dem som varit mina trogna läsare under många år. I bok efter bok har jag återvänt till vad som blivit mitt livs sökande. Längtan efter höjd och helighet. Jag har tagit med mina läsare på en resa som fört långt in i öknar och djupt ned i historien. Några som slagit följe har vittnar om en erfarenhet av hemkomst och tillhörighet liknande min. En tro med vidare horisont."