Den åttonde dagen - Peter Halldorf

  • Till försäljning
  • Pris $19.00
Frakt tillkommer


Under en vistelse i Florens besöker författaren det åttakantiga baptisteriet, San Givovanni, i stadens centrum. Dess eskatologiska arkitektur inspirerar till några betraktelser om tidens och eukaristins mysterium.

Silentium skrifter 2020.
Omslag & grafisk form: Tomas Einarsson