Den åttonde dagen - Peter Halldorf

  • Försäljning
  • Ordinarie pris 190 kr
Exklusive moms, momsfri verksamhet.


Under en vistelse i Florens besöker författaren det åttakantiga baptisteriet, San Givovanni, i stadens centrum. Dess eskatologiska arkitektur inspirerar till några betraktelser om tidens och eukaristins mysterium.

Silentium skrifter 2020.
Omslag & grafisk form: Tomas Einarsson