Därför sörjer jorden (pocketutgåva) - Peter Halldorf

  • Försäljning
  • Ordinarie pris 70 kr
Exklusive moms, momsfri verksamhet.


av Peter Halldorf
Pocket 160 sidor
Omslag & grafisk form: Tomas Einarsson
Omslagsbild: Bertil Almlöf, ”Sol på andra sidan”

Peter Halldorfs bok Därför sörjer jorden, om klimathotet och Kristushoppet, som utkom hösten 2019 finns nu i en ny upplaga i pocket. Bokens första del, om klimathotet, har uppdaterats med uppgifter från färska forskningsrapporter och från händelser de senaste två åren som relaterar till klimatförändringarna.

En röd tråd i boken är spänningen mellan de två bibliska utsagorna »himmel och jord ska förgå« och »efter hans löfte väntar vi en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor«. Hur ska de förstås i förhållande till varandra?

Därför sörjer jorden är framför allt en bok som räcker oss ett språk för hoppet. Den anknyter till Peter Halldorfs bok Alla himlens fåglar har flytt från 2017.