Till dess dagen gryr - Gunnel Vallquist (Tidigare utgiven som "Herre låt mig få brinna")

  • Försäljning
  • Ordinarie pris 120 kr
Exklusive moms, momsfri verksamhet.


”Hon kunde som få hålla ihop spänningen mellan en absolut övertygelse om Guds verklighet och ett oupphörligt sökande djupare in i den kristna tron.”
Ur det nyskrivna förordet av syster Katarina OSB

”Klarhet och kärvhet om vartannat, som tonerna i Arvo Pärts stora botgöringskanon.”
Eric Schüldt i Expressen