Omvändelsens väg - Samuel Rubenson

  • Försäljning
  • Ordinarie pris 120 kr
Exklusive moms, momsfri verksamhet.


Är omvändelsen en engångshandling, en tydlig och avgörande vändpunkt i livet? Är den något dagligt som därför måste upprepas? Eller är den en väg, ett fortskridande?