Bordsböner

  • Till försäljning
  • Pris 150 kr
Frakt tillkommer


Att be bordsbön kan bli en handling som hjälper oss att se hur hela livet har med Gud att göra.

Sammanställda av Peter Halldorf Att be bordsbön kan bli en handling som hjälper oss att se hur hela livet har med Gud att göra. Denna bok är inspirerad av de måltider som bröderna och systrarna i den ekumeniska kommuniteten i Bose i Italien delar med sina gäster och de bordsböner som alltid inleder dessa. Boken innehåller en daglig bordsbön för middag och kvällsmat samt en frukostbön, som kan fungera som en morgonbön i miniformat. Utöver förslag till tre bordsböner under veckans samtliga dagar, finns ytterligare några böner, bland annat den växelvis lästa bordsbön som många känner igen från retreater i Bjärka-Säby. Med denna bok uppmuntras vi att göra bordsbönen till en naturlig del av våra måltider, och alltmer upptäcka hur allt det vi tar emot i tacksägelse blir för oss till gemenskap med Gud.