Barmhärtighetens väg - påve Franciskus

  • Till försäljning
  • Pris $16.00
Frakt tillkommer


Barmhärtighetens väg
av påve Franciskus
Urval och översättning: Joseph Halldorf
Förord: Anders Arborelius
Silentium skrifter, Lilla serien nr 15
Trådhäftad med osprättade sidor
Antal sidor: 110

Påve Franciskus har väckt hoppet hos många om att kyrkan också i vår tid kan vara trogen evangeliets kallelse att sträcka ut barmhär­tighetens hand till de behövande och nödställda. Med sina ord om att han önskar se ”en fattig kyrka för de fattiga” och en kyrka som är ”ett fältsjuk­ hus för de sårade” tydliggör han att kyrkans väg inte kan vara någon annan än Jesu väg – han som ”avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss”. Gång på gång betonar påve Franciskus att kyrkan, liksom den enskilde, måste vända om från den väg som leder bort från evangeliet och hörsamma uppmaningen att gå mot strömmen – i fattigdom, självutgivande och barmhärtighet. Med sin gåva att i ord och hand­ling ge uttryck för barmhärtighetens väg har han fått många, såväl i som utanför kyrkan, att stanna upp för att på nytt lyssna till det hjärta som fortsät­ter att bulta i evangelierna.

I den utgåva i Silentiums lilla serie föreligger ett urval från påve Franciskus vägledning om att outröttligt, och med glädje, välja att gå barm­härtighetens väg. Texterna består av predikningar som hållits i gudstjänster och är präglade av Fran­ciskus karaktäristiska stil. Bokens två avslu­tande kapitel vänder sig på ett särskilt sätt till präs­ter och pastorer, men kan med behållning läsas av var och en som bär på en längtan efter att låta Jesu ord och livshållning prägla livet: ”Ni skall älska varandra så som jag har älskat er.”