Att älska sin nästas kyrka som sin egen - Peter Halldorf

  • Till försäljning
  • Pris 120 kr
Frakt tillkommer


Att älska sin nästas kyrka som sin egen
av Peter Halldorf
Utgivningsår: 2016
Antal sidor: 80
Omslagsfoto: Zandra Erikshed
Grafisk form: Benjamin Åkerlund.
Förlag: Artos

I övertygelsen om att de kristnas synliga enhet är trons viktigaste krav, formulerar Peter Halldorf i denna bok ett ”manifest för enhet” där den existentiella och andliga ekumeniken står i förgrunden. I bokens första del berättar författaren om människor och gemenskaper som förkroppsligar en radikal enhetsvision med korsets väg som nyckel till enheten.

Bokens andra del tar upp en av enhetens stötestenar: Petrusämbetet. Med utgångspunkt i de bibliska texterna reflekterar Peter Halldorf kring frågorna om påvens roll och prövar ett förhållningssätt som det skulle kunna vara möjligt att samlas kring.