Om EKiBS Förlag

EKiBS Förlag ger ut böcker som hämtat sin näring ur kyrkans rika tradition av bön och gudstjänstliv. I mitten av 2010-talet gav EKiBS Förlag ut Tideböner under året. Den omfattar fyra veckors dagliga tideböner för ordinarie tid under året och innehåller Psaltaren i dess helhet. Det var inledningen av en långsiktig utgivning av tidebönsböcker för årets alla tider. I dag finns kompletterande tidebönsböcker för advent, fastan, påsk och jultiden. EKiBS Förlag tillhör den Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby, som också utger den ekumeniska tidskriften Pilgrim.