Om EKiBS Förlag

Kontakt
EKiBS Förlag
Klostergatan 46
582 23 Linköping
E-post: info@ekibs.se
Telefon: 070-88 00 554
 

EKiBS Förlag ger ut böcker som hämtat sin näring ur kyrkans rika tradition av bön och gudstjänstliv. EKiBS Förlag tillhör den Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby, som också utger den ekumeniska tidskriften Pilgrim.

I mitten av 2010-talet gav EKiBS Förlag ut Tideböner under året. Den omfattar fyra veckors dagliga tideböner för ordinarie tid under året och innehåller Psaltaren i dess helhet. Det var inledningen av en långsiktig utgivning av tidebönsböcker för kyrkoårets alla tider. I dag finns kompletterande tidebönsböcker för advent, fastan, påsk och jultiden.

EKiBS Förlag samverkar med Silentium Skrifter, vars böcker också finns att beställa via vår hemsida.