Aktuellt RSS

Själens spegel är titeln på Peter Halldorfs nyutkomna bok, den tredje i den ”triptyk” som inleddes med Den åttonde dagen och följdes av Den svåra kärleken. Samtliga tre böcker har utkommit under det senaste året och är formgivna av Tomas Einarsson. Själens spegel – en titel inspirerad av kyrkofadern Athanasios av Alexandria – är en bok om att hitta sin egen röst i Psaltaren. Peter Halldorf beskriver inledningsvis hur bruket av Psaltaren växte fram i den tidiga monastiska rörelsen och hur en ”psaltarväckelse” drog genom kristenheten under andra hälften av 300-talet. Men framför allt får läsaren vägledning till hur Psaltaren...

Läs mer